регуларно регулирање на сообраќајот
41 Кочаели

Привремено уредување на сообраќајот во Деринце

Привремено уредување на сообраќајот во Деринце; Општина Митрополитот Кочаели, ИСУ ќе настапи заради инфраструктурните работи во примената на привремена траса на Деринце. Апликацијата започна за да се спречи граѓаните да имаат проблеми во транспортот, 21 [Повеќе ...]