izmit заливните патишта се модернизираат
41 Кочаели

Семените патишта на Измит се модернизираат

Семените патишта на Измит се модернизираат; Општина Митрополитот Кочаели, која придава големо значење на транспортните проекти, изведува работи за одржување на патиштата, поправки и реновирање во селата, како и во градските центри. Инфраструктурата работи во оваа насока [Повеќе ...]