Европската агенција за железници (ЕРА) - единствената администрација на железничката пруга во Европа

Европската агенција за железници (ЕРА), 28, рече дека според заедничката визија за иднината понудена од Европската железничка и инфраструктурна компанија (ЦЕР) и нејзиното здружение за поморска индустрија во февруари, таа треба да биде претворена во единствен сертификат за безбедност и овластување за возила за Европа.
Предлогот е предложен од Генералниот директорат на Европската комисија во рамките на "Четвртиот железнички пакет". Така, ЕРА ќе биде централна дирекција поддржана од национални или мултинационални канцеларии со локално знаење и влијание и ќе обезбеди безбедносни сертификати за железничките претпријатија.
Директорот на ЦЕР Либор Лохман: Булун Присуството на единствен железнички орган во Европа, поедноставување на административните постапки и елиминирање на непотребните национални регулативи ќе овозможи техничка усогласеност. " На овој начин, конкурентниот и транспарентен Европски железнички пазар е под контрола на европската администрација.
Извор: Весникот за железници


Биди прв да коментираш

коментари