TEM Gebze Bay 81 ќе биде затворен за тој ден

ТЕМ Гебзе Беј ќе биде затворен за дневниот сообраќај на 81: Поради почетокот на изолационите работи на ТЕМ автопатот во правец на Анкара во поени Гебзе-Кочаели-Залив, 24 ќе биде затворен за целосен 81 сообраќај од утре до јули! Патен транспорт ќе продолжи да се обезбедува од автопатот D-100 E5.
Поради почетокот на изолационите работи на точките Гебзе-Кочаели-Залив на ТЕМ автопатот во насока на Анкара, 24 ќе биде затворен за целосен 81 сообраќај од утре до јули! Патен транспорт ќе продолжи да се обезбедува од автопатот D-100 E5.
Во изјавата дадена од гувернерот на Кочаели за да ги информира возачите, ТЕМ рече дека ќе се направи подобрување на надградбата на делницата помеѓу Гебзе и Џифен. Во изјавата, работите на реконструкција на надградба и изолација на вијадукти ќе бидат направени за 81 дена. Гувернерот изјави дека делата ќе започнат на 5 на 2014 мај 03.00, а поради техничката потреба од "мастичен асфалт", 24 ќе биде завршен во јули 24. 2014, каде што ќе се врши поправката, ќе ги затвори другите поврзувачки патишта на ТЕМ на овој пат.
Според информациите дадени од страна на гувернерот, ќе се обезбеди транспорт помеѓу автопатот Гебзе-Залив Д-ХНУМКС, работите за поправка ќе завршат во фазата 100, други делови од патот ќе бидат затворени за транспорт во идните фази. Гувернерот на Кочаели, поради сите преземени безбедносни мерки и ознаки беа направени поради овие студии, од возачите беше побарано да се усогласат со предупредувањата за сообраќајни знаци и службеници.
Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари