ЖЕЛЕЗНИЧКИ

Паничното копче во таксистите ќе биде задолжително

Копче за паника ќе биде задолжително во такси: Центарот за координација за транспорт, општина Митрополит Кочаели (УКОМЕ) презеде некои мерки за да спречи негативни инциденти во сервисни возила и такси-возила. Според одлуките на УКОМЕ, некоја услуга [Повеќе ...]

33 Франција

Награда за линијата на возот на Ekol Logistics Париз - Сете

Екол логистика до Париз - награда од воз за воз: Пионер на Интермодален транспорт Екол, 7 6, што се одржа во Париз во декември. Париз - Електричен блок Сет на испорака Нут ду Шортсии и де ла'интермодалита Гала [Повеќе ...]

35 Измир

2020 милион евра грант од ЕУ во Измир во рамките на ХОРИЗОН 2.5

2020 милиони грантови од ЕУ до Измир во рамките на HORIZON 2.5: Или HORIZON 2020 олан, највисоката буџетска грант програма на Европската унија, ќе се спроведе во Измир. Во рамките на програмата каде што Измир е прв меѓу градот 39, [Повеќе ...]

ОПШТИ

Денес во историјата: 18 декември 1923 Претседателство на Нафиа, Честер Тарих

Денес во Историјата 18 декември 1923 Министерството за Нафија преку нотар објави дека привремената честер е откажана. 18 декември 1926 Изградбата на делот Турхал-Сивас на линијата Самсун-Сивас беше доделена на белгиската компанија Сосиете Индустриел desTrava-ux. Според договорот [Повеќе ...]