Започнува примена на трговци во јавен транспорт во Анталија

Општина Митрополитот Анталија ќе има корист од мирен и удобен јавен транспорт на јавноста, кој се состои од академици и експерти во изучувањето на тимот на Главниот план за транспорт, со додавање на нови линии и зголемување на бројот на летови што се појавија за потребата од ново возило во јавниот транспорт.

Потоа, Општина Митрополитот, 12 метар 100 метар, 8.5 метар 50 метар, 5.5 метар 50 метар, 200 метар купување почна да се купи возилото. Сепак, Анталијаската комора на Бусменски трговци и занаетчии, жителите на Анталија не бараат ново возило за да се движат мирно и удобно, постојните возила тврдеа дека услугата може да се обезбеди на луѓето од Анталија.

Згора на тоа, градоначалникот на Анталија Митрополитот Мендерес Тюрел, со слушање на гласот на занаетите, планирајќи ги сите видови правци, како што е уредување на фреквенцијата на апликациите за летови, според предлогот на Занаетчиската комора, објаснија трговците и занаетчиите.

Претседателот Турел рече дека се надева оти Анталија ќе биде задоволна од оваа практика, а претседателот на комората, Јасин Арслан, му се заблагодари на Тврл за слушање на гласот на трговците.

Занаетчиската комора Трговците и занаетчиите го презентираа својот предлог до Секторот за транспорт. Планот предложен од страна на занаетчиите за решавање на проблемите во јавниот транспорт на Анталија (16 ОКТОМВРИ понеделник) се спроведува денес. Сега ќе се одвиваат маршрутата и зачестеноста на патувањето, како што е утврдено со транспортните занаети. Со искуството на транспортните занаети, се очекува да произведе решенија за жалби во врска со јавниот транспорт.

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари