Заштитни и корективни железнички мелење на линии YHT

Набавка на заштитни и израмнувачки шини на линиите
Набавка на заштитни и израмнувачки шини на линиите

Заштитни и корективни железнички мелење на линии YHT

Компанијата 2019 достави тендер за тендерска и корективна работа со мелење железница на YHT линии со приближна цена на 465697 / 16.512.240,00 GCC со број на 3 TL. Инж. САН. ТИЦ. LTD. Sti. Таа има освоено.

Тендерот опфаќа мелење на YHT линии со машина за мелење железница (минимална количина на мелење: 0,3 mm.). Времетраењето на работата е 270 (двесте и седумдесет) календарски денови од местото на испорака.

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари