Работилницата за земјотрес во Истанбул започнува утре

Истанбулскиот земјотрес калистаи започнува утре
Истанбулскиот земјотрес калистаи започнува утре

Меѓународната работилница за земјотреси организирана од општината Истанбул Митрополит со цел Истанбул да стане град отпорен на катастрофи започнува утре. Воведниот говор ќе го одржи Екрем ğмамоглу, градоначалник на општината Истанбул во Истанбул и ќе разговара за ефектите од евентуалниот земјотрес во градот и решенијата за истиот. Работилницата 2-3 ќе се одржи во Конгресниот центар во Истанбул на декември.

Работилница за земјотрес на Дестан Истанбул, организирана од Општината Митрополит Истанбул, каде ќе се соберат национални и меѓународни чинители, ќе започне утре. Работилницата, која ќе трае два дена, ќе се осврне на проблемите на Истанбул, особено земјотресот, сите можни катастрофи, решенија и предлог-проекти.

Работилницата ќе започне со воведниот говор на претседателот на ИММ, Екрем Шмамоглу. учесниците над 700'un ќе се соберат.

РАБОТНИЦА ВО ИСТАНБУЛ КОНГРЕСЕН ЦЕНТАР

Работилницата има за цел да ги анализира проблемите што го спречуваат Истанбул да стане отпорен на можни деструктивни земјотреси и други природни непогоди, и да развие решенија и предлог-проекти.

По почетниот говор на работилницата, проф. Д-р. Говорот на Марко Бонхоф со наслов „S Сеизмотектонскиот статус на дефектот на Северна Анадолија и неговото значење за алакак од опасност од земјотрес“.

За време на работилницата, ќе се дискутира за тематскиот наслов 6 утврден според принципите објавени во „Рамковниот план„ Сендаи “, кој го зема предвид Центарот на Обединетите нации за намалување на ризикот од катастрофи (УНДРР).

  • Управување со ризици од катастрофи
  • Управување со итни случаи,
  • Анализа на ризик од катастрофи,
  • Зајакнување на капацитети за финансирање на ризици од катастрофи / економија на катастрофи,
  • Урбано / просторно планирање, дизајн, реновирање, развој
  • Адаптација на климатските промени со зачувување на екосистемот и природните ресурси

Претставници од Обединетите нации, Јапонија, САД, Германија, Италија и Франција ќе направат презентации на различни теми на работилницата што ќе се одржи во Конгресниот центар во Истанбул.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОГРАМА:

Датум на програмата: 2-3 декември 2019

Часовник: 09.00-18.30

Адреса: Конгресен центар во Истанбул - сала Бејазит

Харбије, ул. Дарлбдаи бр: 3, 34367 Şişli / İстанбул

ПРОГРАМА НА ИСТАНБУЛ РАБОТНА РАБОТНА РАБОТА

2 ДЕКЕМВРИ 201

Вовед - 1: Сеизмотектонски статус на северниот анатолски дефект и значење за опасност од земјотрес Д-р Марко БОХНОФ

Главен збор - 2: Придонес на науките за морска земја во анализата на опасност од земјотрес во Истанбул

Звучник: Пјер ХЕНР

Главно - 3: Структурна ранливост во опасност од земјотрес

Звучник: Сесилија НИЕВАС

Главно - 4: Управување со ризик од катастрофи за локалните самоуправи

Звучник: Фуад БЕНДИМЕРАД

Главно - 5: Трајни и одржливи градови

Звучник: Д-р Контактирајте го азиме директно

Главно - 6: Важноста на финансирање на ризик од катастрофи во намалувањето на ризикот

Говорникот: Салих ЕРДУРМУŞ

Главен збор - 7: Управување со итни случаи

Звучник: Д-р Микдат КАДИОШЛУ

ПАРАЛЕЛНИ СЕДНИЦИ 1. ДЕЛ

СЕДНИЦА - 1.1: УПРАВУВАЕ СО РИЗИЦИ

Модератор: Фуад Бендимерад (иницијатива за земјотрес и мегасехир)

Звучници: - Проф. Др. Д-р Д-р Халук Ејидоган - Шоџи Хасегава (ЈИЦА) Предавач. Членот Мелтем Шенол Балабан (Среден источен технички универзитет) - Ердем Ергин (УНДП)

СЕДНИЦА - 2.1: УПРАВУВА EMЕ ЗА ИЗВЕШТАИ

Модератор: Д-р Микдат Каџоглу (Технички универзитет во Истанбул)

Говорници: - Зафер Бајбаба (Истанбулската провинцијална провинција за безбедност) - Абдурхман Јилдирим (КИЗИЛАЈ) - Мурат Јазичи (Општина Митрополитот Истанбул) - Али Насух ​​Махруки (претседател на Фондацијата АКУТ) - доц. Д-р Gülşen Aytaç (Технички универзитет во Истанбул)

СЕДНИЦА - 3.1: ИСТАНБУЛ ЗЕМЈОДЕЛСТ опасност

Модератор: Д-р Марко Бонхоф (ГФЗ)

Звучници: - Проф. Др. Д-р Мустафа Ние (Турција Земјотрес Фондацијата) - Професорот Д-р Халук Озенер (Универзитет Божазичи) Д-р Д-р Зијадин Шакар (Технички универзитет во Истанбул) Д-р Погледнете го целиот профил на Okan Д-р Д-р Семих Ергинтав (Универзитет Божазичи) Д-р Синан Озерен (Технички универзитет во Истанбул)

СЕДНИЦА - 4.1: Финансирање на ризик од ризик

Модератор: Пелин Кихтр Иттурк (Бизнис платформа за цели) Звучници: - ТШСАД - Октај дедо (MUSIAD) - Nart Levent (Индустриската комора на Истанбул) - Yuichiro Takada (JICA Турција) - Робустен мали и средни претпријатија

СЕДНИЦА - 5.1: ДВЕABНИ ГРАДИНИ

Модератор: Д-р Атије Турурул (универзитет во Истанбул - Черапраша)

Звучници: - Проф. Др. Д-р Д-р Полат Гулкан (Универзитет Чанкаја) Д-р Д-р Атије Турурул (универзитет во Истанбул - Церапраша) Д-р Гаир Арслан (Технички универзитет Јилдиз) - Ферди Ердоган (İMSAD) - Синан Туркан (Здружение за зајакнување на земјотрес)

СЕДНИЦА - 6.1: ЕКОСИСТЕМ, природни ресурси и адаптација на климатските промени

Модератор: Д-р Азиме ТЕЗЕР (Технички универзитет во Истанбул)

Говорници: - Дурсун Јилџас (Асоцијација за вода во вода) - Енгин Ишилтлан (ÇЕДБİК) Ender Peker (Чанкаја универзитет, Центар за политика Истанбул) - Авторски Gemciler (WWF Турција) - Bahtiyar Курт (УНДП) - доц. Д-р Харун Ајдин (Универзитет Хацетепе)

ПАРАЛЕЛНИ СЕДНИЦИ 2. ДЕЛ

СЕДНИЦА - 1.2: КОМУНИКАЦИЈА за ризик од ризик

Модератор: Мехмет ШАКИЛЦИОЛУ (Општина Митрополит Истанбул)

Звучници: - Проф. Др. Д-р Нурај Каранчи (Технички универзитет за Блискиот исток) Предавач. Членот Канај Досулу (универзитет ТЕД) Предавач. Газд Шајзер (ТОББ Универзитет за економија и технологија) - доц. Д-р Д-р üалим Таанркан (Универзитет Божазичи) Предавач. Членот Назан Кемерт Бахлер (универзитет Мармара)

СЕДНИЦА - 2.2: ЗЕМЈОДЕЛ ПО: ПОДОБРУВАЕ

Модератор: Геркан АКГИН (Општина Митрополит Истанбул)

Говорници: - Селим Качмазоглу (Провинциска дирекција за национално образование во Истанбул) - Ремзи Албајрак (Општина Митрополитот Истанбул) - ayирај Морали (Провинциска дирекција за животна средина и урбанизација во Истанбул) - доц. Д-р Езги Орхан (универзитет Чанкаја)

СЕДНИЦА - 3.2: Штета во Истанбул

Модератор: Сесилија Нивас (ГФЗ)

Звучници: - Проф. Др. Д-р Есер Чакти (Универзитет Божазичи) - проф.д-р. Д-р Халук Сучуоглу (Технички универзитет за Блискиот исток) Д-р Д-р Алпер Илки (Истанбулскиот технички универзитет) - доц. Д-р Д-р Невра Ертурк (Технички универзитет Јилџиз, ИКОМОС) Предавач. Членот Озган Конка (Универзитет Божазичи)

СЕДНИЦА - 4.2: Трансфер на ризик од ризик

Модератор: Ние скоро Мустафа (Турција Фондацијата земјотрес)

Воведничари: - Исмет Gungor (природни катастрофи осигурување институција) - Мехмет Акиф Ероглу (Турција Осигурениците асоцијација) - Serpil Ozturk (природни катастрофи осигурување институција) - професор Д-р Синан Акар (Универзитет Божазичи) - Гонеш Каракојунулу (Мили-Ре)

СЕДНИЦА - 5.2: ДАРВНА УРБАНИЗАЦИЈА

Модератор: - Д-р Ибрахим Орхан Демир (Општина Митрополит Истанбул) Говорници: - Доц. Д-р Уфук Ханчалар (Универзитет Бојазичи) - Нусрет Алкан (İГДАŞ) - МЕТРО А.Ш. - М. Кемал Демиркол (ГТЕ) - ИСКИ - КИПТАС

СЕДНИЦА - 5.3: ДИРАБОЛНО просторно планирање

Модератор: Д-р Говорници Нуран Зерен Гуерсеј (Истанбул Технички универзитет): - Проф. Др. Д-р Д-р Нихал Екин Еркан (универзитет Мармара) - проф.д-р. Д-р Хандан Тркоглу (Технички универзитет во Истанбул) - доц. Д-р Д-р Седа Кундак (Технички универзитет во Истанбул) Д-р Зеинеп Дениз Јаман Галантини (Технички универзитет во Истанбул) Д-р Повеќе професионалци именувани мурат баламир

3 ДЕКЕМВРИ 201

РАБОТНИ САБОТИ

(ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЕ И ПРОЕКТИРАЕ)

ТЕМА - 1: УПРАВУВАЕ И КОМУНИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА РИЗИЦИ

ТЕМА - 2: УПРАВУВАЕ И РАБОТЕ EMЕ НА ИЗВЕШТАИ

ТЕМА - 3: РАЗГОВОРЕН РИЗИК

ТЕМА - 4: ФИНАНСИРА ANDЕ И КОМУНИКАЦИЈА ЗА РЕЗИСТИЧНИ РИЗИК

ТЕМА - 5: ДВРСКО просторно планирање и развој

ТЕМА-6: ЕКОСИСТЕМ, природни ресурси и адаптација на климатските промени

СЕДНИЦА ЗА ЗАВРШУВА ANDЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари