Министерството за земјоделство и шумарство ќе ангажира лица со договор

Министерството за земјоделство и шумарство до договорниот персонал
Министерството за земјоделство и шумарство до договорниот персонал

Министерството за земјоделство и шумарство издаде ново соопштение за вработување. Според објавата објавена преку DPB, Министерството за земјоделство и шумарство ќе регрутира персонал од 25 од 09 до ноември и 2019 до декември 9.

Да се ​​вработи Министерството за земјоделство и шумарство, Одделение за обработка на податоци, врз основа на Анекс 375 член од Уредбата Закон бр. 6 и врз основа на овој напис, Договорната информатика на „Söz“ во големите единици за обработка на информации на јавните институции и организации објавена во Службен весник од 31.12.2008 и нумерирана 27097. Во согласност со членот 8 од Регулативата за принципите и постапките за вработување на персоналот, 9 (девет) договорен ИТ персонал ќе биде регрутиран од сместувањето што ќе се изврши според успехот на писмениот испит што ќе го изврши нашето Министерство.

УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА

a) За исполнување на условите утврдени во членот 657 од законот за државни службеници бр. 48,

b) Дипломирани студенти на четиригодишно компјутерско инженерство, софтверско инженерство, електротехника, електронски инженеринг, електро-електронски инженеринг и индустриски инженеринг оддели на факултетите или високообразовните институции чија еквивалентност е прифатена од Советот за високо образование,

c) (б) освен оние наведени во четиригодишните факултети за образование на инженерските оддели, факултетите за наука и литература, образование и образовни науки, одделенија за компјутерско и технолошко образование, одделенија за статистика, математика и физика, или еквивалент на овие високо образование прифатени од Советот на високото образование во странство (Дипломирани студенти на ова одделение можат да аплицираат за 2 кат од месечен плафон на бруто-договорна сума)

в) Имајте барем 3 (три) години професионално искуство во софтвер, дизајн на софтвер и развој и управување со овој процес или во инсталирање и управување со големи мрежни системи, барем 5 (три) години, а за други најмалку 657 (пет) години професионално искуство. При утврдување на искуството, како ИТ персонал, ќе се земат предвид услугите што подлежат на законот бр. 4 или договорените услуги што подлежат на Уредбата, 399 со под-клаузула (Б) од членот XNUMX на истиот закон и периодите за услуги документирани како ИТ персонал во приватниот сектор подложен на институцијата за социјално осигурување).

d) Обезбедување знаење за хардверот на компјутерските периферни уреди и воспоставено мрежно управување и безбедност, документирајќи дека тие знаат барем два од тековните програмски јазици,

e) За машките кандидати, доколку не ја достигнале возраста на активната воена служба или не ја достигнале возраста на воената служба, тие мора да служеле како активна воена служба или биле ослободени или одложени или биле пренесени во резервната класа.

ФОРМА ЗА АПЛИКАЦИЈА И ИСТОРИЈА

1- референци; 25.11.2019 - 09.12.2019 помеѓу овие датуми ќе бидат направени по електронски пат преку https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvuru адреса. Бидејќи апликациите ќе бидат примени во електронско опкружување, апликациите нема да бидат прифатени по пошта или лично.

2- Запишување ќе биде направено со лозинка е-влада кандидати (на www.turkiye.gov.t) сметка е задолжително. Кандидатите мора да добијат лозинка за е-влада со цел да ја користат оваа сметка. Кандидатите можат лично да го добијат ковертот што ја содржи лозинката за е-влада од Централните дирекции на ПТТ, со презентирање на лична карта со турски личен број.

ДОКУМЕНТИ потребни за аплицирање;

a) Наставна програма Вита, (Краток CV на кандидатот ќе биде подготвен како единствена страница и ќе биде поставен на „Други информации“ за време на апликација за е-влада.)

b) Документ за SSI за услуги, (страница за регистрација и сервис за е-влада, Документи за баркодирани документи, апликации за е-влада за време на делот „Други информации“ ќе бидат поставени.)

c) Документот што го означува професионалното искуство наведено во член (3) од Општите услови (Потребно е да се потврди дека професионалното искуство се пренесува како информатички персонал, тој ќе биде поставен во делот „Други информации“ за време на апликацијата направена преку е-влада.)

d) Документ во кој се наведува дека тој / таа знае барем два тековни програмски јазика наведени во (г) на насловот за општи услови (препис што покажува барем земен курс за програмирање на семестар 2, сертификат за учество / испит, итн.) (Пријавување подготвено од е-влада со единствена страница) ќе бидат поставени во делот „Други информации“.)
e) Сертификатите и документите што укажуваат на професионално искуство или искуство потребно за секоја позиција во СПЕЦИЈАЛНИ УСЛОВИ (Сертификати и детален список на наведените документи се подготвуваат како единствен документ и се прикачуваат во делот „Други информации“ за време на апликацијата направена преку е-влада.)

ЕВАЛУАЦИЈА НА АПЛИКАЦИИ

Како резултат на испитувањето на апликациите, вкупно седумдесет проценти од резултатот на КПСС (резултатот на КПСС на кандидатот кој не доставува KPSS резултат или 70 се смета како 10) и триесет проценти од оценката за странски јазик (оценката на оние кои не поднесуваат оценка за странски јазик ќе се смета за нула) Максималниот број XNUMX (десет) пати за секоја титула ќе биде поканет на писмениот испит, започнувајќи со највисок резултат според рангот.

Доколку има повеќе од еден кандидат со ист резултат на последното место според овој ранг, сите овие кандидати ќе бидат прифатени на испит.

Список на кандидати кои имаат право да го полагаат писмениот испит https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ќе бидат објавени на страницата. Покрај тоа, нема да се направи писмено известување или известување.

Апликантите можат да се пријават само на едно од објавените позиции.

ПРЕДМЕТИ НА ИСПИТУВА ,Е, МЕСТО И ИСТОРИЈА

Прашањата за испитот ќе ги опфатат сите предмети наведени во техничките и посебните услови на позицијата на која се применуваат. 10 (десет) прашања ќе бидат споделени меѓу објавените позиции. Општите прашања ќе ги опфатат тековните теми за ИТ.

Времето и местото на испитот заедно со списокот на кандидати кои имаат право да го полагаат писмениот испит https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB ќе бидат објавени на страницата.

Оние кои немаат квалификација да го полагаат писмениот испит, можат да се жалат во Министерството за земјоделство и шумарство Одделение за обработка на податоци во рок од три (X) работни дена, вклучувајќи го и датумот на објавување, откако ќе се објави списокот на оние кои имаат право да го полагаат писмениот испит. Сите приговори што не се поднесени во рокот нема да бидат прифатени. Приговорите ќе ги финализира испитната комисија во рок од 3 (три) работни дена. Резултатите ќе бидат писмено известени засегнатите страни.

ПРЕГЛЕД

Кандидатите кои оценуваат 100 и повеќе над 70 целосен резултат на крајот на писмениот испит https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (девет) благородни, 9 (девет) кандидати за замена ќе бидат објавени за победник.

Приговорите за резултатите од писмените испити се доставуваат до ИТ одделот во рок од 3 (три) работни дена од денот на објавување на резултатите и ќе бидат оценети од испитната комисија и соодветната универзитетска институција или организација.

Ако резултатите се еднакви во писмениот испит; Ако времетраењето на професионалното искуство е подолго и времетраењето на професионалното искуство е еднакво, ќе се земе предвид поновиот датум за дипломирање на универзитетите.

ОДГОВОР НА РЕЗУЛТАТИ НА ИСПИТУВАЕ

Резултати од писмен испит https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB страници. Покрај тоа, нема да се направи писмено известување или известување.

За детали за рекламата КЛИКНЕТЕ ТУКА

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари