Универзитетот за здравствени науки ќе вработи академски кадар

универзитет за здравствени науки
универзитет за здравствени науки

Одредбите од Регулативата за определување и употреба на академскиот кадар во државните високообразовни институции објавени во Службен весник од 02.11.2018 и нумериран 30583 до следните одделенија на Универзитетот за здравствени науки, Регулатива за унапредување и именување на високообразовни институции, 2547 Регулативата за принципите што треба да се исполнат на наставни јазици и Законот за државните службеници бр. 657. Во согласност со одредбите на член 48, ќе се регрутира инструктор. Апликациите за кои се смета дека се несоодветни за вработените во рекламите ќе се сметаат за неважечки.

Професорите се во постојан статус и формуларот за аплицирање, резимето на кое апликантите ја специфицираат Главната истражувачка работа „Арастирам“, нотарскиот документ за вонреден професор и другите документи што се бараат во формуларот за аплицирање се подготвени со додавање на ЦД-а 6 (Шест) или преносна меморија (USB). мора да се пријави лично во Одделот за персонал на ректоратот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Вонредните професори се во постојан статус и вклучуваат формулар за аплицирање, наставни програми, нотарски сертификат за вонреден професор и други документи што се бараат во формуларот за апликација со 4 (Четири) ЦД-а или Преносна меморија (USB) и датотеката подготвена до 15 ден. Тие треба да се пријават лично до Одделот за персонал на ректоратот.

4 (Четири) ЦД-а кои содржат образец на апликација, наставни програми, нотаризиран докторат.
Преносна меморија (USB) со додавање на датотеката што ја подготвиле во 15 дена од денот на објавување на огласот мора да се примени лично кај соодветните единици

Други обелоденувања и размислувања

- Кандидатите можат да аплицираат само на еден оглас во кој ги исполнуваат своите посебни услови во истиот период на објавување. Кандидатите за кои е утврдено дека имаат повеќе од една апликација ќе бидат откажани.

- Оригиналот или заверената копија на сертификатот со кој се потврдува еквивалентноста на дипломите добиени од странство од Советот за високо образование мора да бидат приложени на потребните документи.

- Апликантите кои ќе се пријават на членовите на факултетот ќе бидат преиспитани од „Комисијата за пред-испитување и проценка што ќе биде основана од нашиот ректорат и сродните оддели и ќе бидат прифатени апликациите на оние за кои е утврдено дека ги исполнуваат условите.

- Апликантите нема да бидат назначени или откажани доколку подоцна се утврдат условите на апликантот дека се несоодветни.

- За апликации во единиците за образование на странски јазик, минималните услови мора да бидат исполнети во согласност со релевантните членови на регулативата за принципите што треба да се исполнат во наставата по странски јазик и настава странски јазик во високообразовните институции.

- За детални информации за огласот http://www.sbu.edu.tr/ или 0216 418 96 16.

ЗАБЕЛЕШКА: Членовите на факултетот, кои се доделени на персоналот на Универзитетот, можат да бидат распоредени две години во домашни и меѓународни единици кои се сметаат за соодветни од страна на нашиот ректорат во согласност со потребите на Универзитетот.

За детали за рекламата КЛИКНЕТЕ ТУКА

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари