Универзитетот Зонгулдак Балент Ецевит ќе регрутира академски кадар

универзитетот „Зонгулдак“ што е во тек е регрутирање на академски кадар
универзитетот „Зонгулдак“ што е во тек е регрутирање на академски кадар

Универзитетот Зонгулдак Балент Ецевит ќе регрутира академски кадар; Beе се применува регулативата за постапките и принципите во однос на централните испити и приемните испити што ќе се применуваат на именувања на кадар на факултет, освен академскиот кадар објавен во Службен весник со датум 09.11.2018 и 03.10.2019 за апликации и именувања што треба да се направат на академскиот кадар објавен од универзитетот Зонгулдак Балент Ецевит.

ПРЕГЛЕД НА ИСПИТУВАЕ
Датум на започнување на објавување: 05.12.2019
Рок на апликација: 19.12.2019
Датум на известување за резултатите од претходната проценка: 25.12.2019
Датум на приемниот испит: 30.12.2019
Датум на опис на резултатот: 07.01.2020

Периодот на аплицирање е 15 дена од денот на објавување на огласот.

Според општите и посебните услови на апликацијата, од апликантите кои аплицираат до персоналот на факултет, се бара да ги приложат следниве документи на нивните петиции што ќе ги достават до деканот или во Школата за високо образование;

1- Петиција

2- Фотокопија на лична карта,

3- Фотокопија на дипломски документи за магистерски, магистерски и докторски студии или излез на е-влада, (мора да биде одобрена еквивалентност на дипломите добиени од странство.)

4- фотокопии за додипломски, магистерски и докторски преписи,

5- Фотокопија на сертификат за странски јазици

6- Една фотографија,

7- Продолжи,

8 - Сертификат за централен испит (ALES),

9 - Сертификат за судски регистар (последен 1 (еден) месечно)

10- Документ во кој се вели дека воената служба е демобилизирана, суспендирана или изземена за машки кандидати,

11- Одобрен сертификат за услуга / искуство,

12- Формулар за апликација (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html адреса)

- Апликациите мора да бидат направени лично или по пошта.

- Одложувањата во објавата нема да бидат прифатени или апликациите нема да бидат прифатени доколку недостасува еден од горенаведените документи.

- Интернет адреса каде што ќе бидат објавени резултатите: http://w3.beun.edu.tr

- 1 (едно) лице не може да се однесува на повеќе од еден персонал истовремено. Сите апликации на кандидати за кои е утврдено дека се однесуваат на повеќе од еден персонал, се откажани.

- Оние за кои е утврдено дека дадоа лажни изјави во потребните документи, ќе се сметаат за неважечки и нема да бидат назначени. Дури и ако бидат назначени, тие ќе бидат откажани и не можат да бараат права.

- Нашиот универзитет го задржува правото да направи измени во календарот за испити и да ја откаже секоја фаза од објавата. Сите најави направени на веб-страницата на Универзитетот се известени. Ниту писмено известување не им се дава на лицата.

ОПШТИ УСЛОВИ
(1) Во состаноците што треба да се направат на академскиот кадар во рамките на оваа регулатива;

а) да ги исполни условите утврдени во членот 657 од законот за државни службеници бр. 48,

б) Минимален резултат од 70 од АЛЕС, минимален резултат на 50 од централниот испит за странски јазици прифатен од Советот за високо образование или еквивалентен резултат на еквивалентен испит. Резултатот на АЛЕС се смета за 70 во фазите на пред-евалуација и завршна евалуација на апликантите кои сакаат да имаат корист од изземањето од централниот испит.

(2) Со одлука на Сенатот, универзитетите и високо-технолошките институти можат да утврдат оценка над АЛЕС и брани за бодови за странски јазици, дефинирани во оваа регулатива, освен за наставниот кадар од областа на специјализација утврден од Советот за високо образование на стручни училишта.

(3) Да се ​​користи при пресметување на степенот на дипломирање на додипломски студии во фазите на пред-евалуација и завршна евалуација
Еквивалентноста на системите за оценување 4 и 5 со системот за оценување 100 се утврдува со одлука на Советот за високо образование. Еквивалентноста на другите системи за оценување со системот за оценување 100 ја одредуваат сенатите на високообразовните институции.

(4) Кандидатите, на јазикот на едукација и програмите за обука што ќе бидат распоредени на наставниот кадар при назначувањето на програмата, ќе бидат распоредени на јазикот на образованието; Во состаноците што треба да се направат кај наставниот персонал во согласност со потстав (i) од првиот став од членот 4 на 11 / 1981 / 2547 датирани и 5 / 80 / XNUMX, состаноците што треба да се направат на наставниот кадар на соодветниот јазик; Во меѓународните односи и назначувањата на високообразовните институции, инструкторот да биде вработен во применетите единици на странски јазик, се бара да има најмалку еден XNUMX резултат од централниот испит за странски јазик, прифатен од Советот за високо образование или еквивалентен резултат од испит кој е прифатен како еквивалентен.

Во апликациите на не-теза дипломираните студенти на наставниот кадар; Beе се применуваат одредбите од Регулацијата за млекарница за изменување и дополнување на регулативата за постапките и принципите што се однесуваат на централните испити и приемните испити што ќе се применуваат на персоналот, освен академскиот кадар Ачик објавен во Службен весник од 03.10.2019.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
(1) Оние што ќе бидат назначени во областа на специјализација утврдени од Советот за високо образование на стручни колеџи, мора да имаат магистерски студии или да имаат најмалку две години искуство во областа, под услов да имаат диплома и да се овластат.

ОСЛОБОДУВАЊА
(1) Не се бара услов за централен испит за оние кои имаат завршено докторат или медицина, стоматологија, фармација и ветеринарна медицинска стручност или владеење во уметност, кои ќе бидат распоредени во областите за специјализација на стручните школи утврдени со Советот за високо образование и кои работеле или работеле во академскиот кадар на високообразовните институции.

(2) Стручните колеџи ќе бидат направени на наставниот персонал, освен наставниот кадар во четвртиот став од членот 6 на оваа регулатива.
услов за странски јазик не е потребен за апликации.

ОДДЕЛЕНИЕ Тоа е инструктор. YDS или еднаква вредност ОПИС
ОБЕДИНЕТО УЧИЛИШТЕ ШАЈЦУМ
УПРАВУВАЕ СО УПРАВУВАЕ НА ЦИВНИСКИТЕ НА АВТОРИЈАТ 1 Да се ​​дипломира на Одделот за управување со цивилното воздухопловство или Одделот за управување со авијацијата. Имајќи магистратура во сродна област
Ректор
1 50 Компјутерско и софтверско инженерство, Инженерство по компјутерски науки, компјутерско инженерство, инженерство за компјутерска и информатика, инженерство на информациски системи, компјутерски науки и инженерство, софтверско инженерство, електронско инженерство, електро-електронско инженерство, електронско-комуникациско инженерство, компјутерско образование, компјутерско образование и наставна технологија Да дипломира една од додипломските програми и да има барем магистерска диплома во сродната област. (Да биде назначен во рамките на членот на факултетот кој ќе работи во применети единици во рамките на Ректоратот.)
1 50 Да се ​​дипломира на турски јазик и литература или настава на турски јазик и да има магистерски студии во сродната област.
ÇAYCUMA ОБЕДИНЕТО УЧИЛИШТЕ НА ХРАНА И ЗЕМЈОДЕЛА
ЛАБОРАТОРСКА ТЕХНОЛОГИЈА 1 Завршила Катедра за биологија. Додипломски студии по молекуларна биологија или молекуларна биологија и генетика и докторска диплома по молекуларна биологија и генетика. Да се ​​потврди дека курсевите за биохемија и физиологија се искусни во лабораториски апликации и дека се обучени за добри лабораториски практики, компетентност на лаборатории за експерименти и калибрација.

За детали за рекламата КЛИКНЕТЕ ТУКА

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари