Надземје кај Улукишла Бојазурпи Линија Км: 55 + 185

линија на ulukisla bogazkopru на резултат на тендер
линија на ulukisla bogazkopru на резултат на тендер

Ulukışla Boğazköprü Линија Км: 55 + 185'ge Резултат од надминување на договорот за градба

Линија Км: 2 + 2019'ge надморска линија со лимитната вредност на TL 617651 и приближната цена на турскиот државен железници 12.036.838,39-ри регион за набавка на услуги (TCDD) со гранична вредност на TL 17.967.977,59 и 55/185 57 компании доставиле понуди и тендерирале според резултатите од понудата од 12.099.952,77 TL МОСТАР ЈАПИ ТААХ. ИНС. И ИНДУСТРИЈА. ТИЦ. Inc. + REMZİOĞLU CONSTRUCTION INDUSTRY. ТИЦ. Inc. заедничко вложување. 9-те фирми кои учествуваа на тендерот доставија понуди под граничната вредност.

Тендерот опфаќа набавка и работна сила (вклучувајќи транспорт) и други работи од 546,24 Ø Ø 14 мм Дебел челик за 32 тони армирана бетон. Времетраењето на работата е 350 (триста и педесет) календарски денови од доставувањето на местото.

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари