Подобрување на објектот за обука и рекреација Акчај од Резултат на понуда за блок Б

објект за обука и рекреација на akcay
објект за обука и рекреација на akcay

Подобрување на објектот за обука и рекреација Акчај од Резултат на понуда за блок Б

T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Müdürlüğünün (TCDD) 2019/683970 KİK numaralı sınır değeri 764.588,49 TL ve yaklaşık maliyeti 999.917,36 TL olan Akçay Eğitim Ve Dinlenme Tesisi B Bloğun İyileştirilmesi ihalesine 14 firma teklif vermiş ve kesinleşmeyen sonuca göre ihaleyi verdiği £ 798.473,00 предлогот NURZEN İNŞAAT LTD. ŞTİ Таа има освоено. 3 фирми кои учествуваат на тендерот доставени под граничната вредност.

На тендерот се опфатени работите за зајакнување и рехабилитација на 1 објект за рекреација. Времетраењето на работата е 120 (сто дваесет) календарски дена од доставувањето на местото.

Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари