Изградба на автопат за автопат во линијата Малатија Çетинкаја

Изградба на автопат за автопат на линијата на малатијата цетинкаја како резултат на тендерот
Изградба на автопат за автопат на линијата на малатијата цетинкаја како резултат на тендерот

Линија Малатија-Четинкаја Км: 33 + 949 Резултат на тендер за градба на автопат


5 компании доставија понуди за тендерот за автопат за градба на автопат кај линијата Малатија-Четинкаја Км: 2019 + 708832, со приближна цена за 19.321.088,05/33 КИК на 949-та регионална дирекција TCDD (TCDD) на Турското претпријатие за државни железници. МУСТАФА СУСАЛАН го освои ДЕМИОЛРАЈ ЈАПИ ŞНŞААТ ТУРİЗМ САНАİ ВЕ ТİАРЕТ АНОНИМ ŞİРКЕТИ со понуда од 59 TL. 12.766.010,56 фирми кои учествуваат на тендерот доставени под граничната вредност.

На тендерот се опфатени работите од 274,797 тони Ребрести армирани челици Снабдување и труд, - 2.396,216 м3 армиран бетон С30 - 133.603,080 м2 Зајакнати бетонски Wallидни работи. Времетраењето на работата е 300 (триста) календарски денови од испораката на местото.


Пребарување железнички вести

Биди прв да коментираш

коментари