Се одржа тендер за одржување, поправка и реновирање на патниот округ Крфез

Беше направен тендер за одржување, поправка и обнова на патот во округот Корфес
Беше направен тендер за одржување, поправка и обнова на патот во округот Корфес

Општина Митрополитот Кочаели ги продолжи тендерите за надградба, кои продолжуваат веќе некое време и вклучуваат улици и улици кои немаат никакви проблеми со инфраструктурата. Во овој контекст, од страна на Дирекцијата за научни работи, областа Крфез направи тендер за инвестициска програма за 2020 аранжман за надградба на патиштата.

Инвестиции во 2020 година


Општина Митрополитот Кочаели, која гарантира дека патиштата се помодерни и поудобни во сите области на Кочаели, ги продолжува своите напори без забавување во 2020 година, додека продолжува да се бори против епидемијата на вируси. Општината Митрополитот излезе на тендер за одржување, поправка и обновување на патиштата во квартот Керфез. Целта е да се направат патиштата поудобни со работите за одржување, поправка и обнова на патиштата кои ќе продолжат во текот на целата година.

КОМПАНИЈА 18 ПОНУДА НА ТЕНДЕР

2020 компании доставија понуди за тендерот што се одржува во рамките на 18 година работи за одржување, ремонт и реновирање на патиштата. Додека најголемата понуда достави ДК Јапı со 6 милиони 776 илјади 959 TL, најниска понуда имаше Кулача Анзаат со 5 милиони 166 илјади 216 TL.

КОМПАНИЈАТА понуда
Конструкција КУЛАЦА 5.166.216,90
ГОНДОШАН ГРАДЕSTЕ 5.298.478,90
АРСТЕК ЈАПИ 5.319.899,90
АБДУЛНАСИР МАТПАН 5.370.757,90
YЗИОЛ ЈАПИ 5.385.809,00
ЛИНЕРСКО ТЕХНИЧКО ИНGЕНЕРИНГ 5.409.788,90
ВЕAYЕ Архитектура 5.493.436,20
ÖК-БИЛ ЕЛЕКТРИК 5.555.823,25
ЈАМАН ИНGЕНЕРИНГ 5.709.012,30
Конструкција КОЗЛУ 5.711.721,40
ГОДИНА КОНСТРУКЦИЈА НА ПАТ АСФАЛТ ПАТ 5.721.114,90
SİMGEMAT MINING 5.725.091,72
ТУРИЗАМ НА КАРАНФИЛ 5.757.730,00
ЦЕЛАЛ ДОĞАН - ДОĞАН ЈАПИ 5.788.680,00
ИНФРАСТРУКТУРА НА АКОВА 5.935.999,00
ЕРŞАН İНŞ. + GÖLPINAR İNŞ. 6.413.879,00
EFE GLOBAL + ARİFHAN YAPI 6.676.000,00
ДК ЈАПИ 6.776.959,38


Биди прв да коментираш

коментари