Друг хотелски ланец за инвестирање во Ерчијес

Ако е erc, друг хотелски ланец ќе инвестира
Ако е erc, друг хотелски ланец ќе инвестира

Хотерите „Xperia“ дојдоа во последната фаза да инвестираат во „Ерцијес“. Градоначалникот на Митрополитот Др. Мемдух Башикклич објави дека хотелот, кој стигнал во фазата на привлекување, ќе има капацитет од 550 легла.


Градоначалникот на Митрополитот Др. Мемдух Башикклич се состана со Серхат Кајш, претседател на Управниот одбор на хотелите „Ксерија“, кој ќе инвестира во Ерчијес. Беше извршена презентација на претседателот Büyükkılıç за проектот на хотелот што ќе се одржи во Ерчијес за време на средбата.

Давајќи изјава за оваа тема, Претседателот Мемдух Башикклиш изјави дека хотелскиот хотелски Xperia ќе ги постави темелите во Ерцијес што е можно поскоро. Изразувајќи дека проектот „Хотел Xperia Erciyes“ е во согласност со желбите и силуетата на „Ерцијес“, градоначалникот Бјајкклиш рече дека хотелот ќе има капацитет од 272 соби и 550 легла. Потсетувајќи дека инвеститорите кои купиле заговор од 20 хотели во Ерцијес, започнале да ги започнат своите инвестиции што е можно поскоро, градоначалникот Биџикклич изјави дека бројот на кревети започнал да се доживува заради интересот за Ерцијес. Нагласувајќи дека инвестициите направени во Ерчиес не само што ќе им служат на зимскиот туризам, градоначалникот Бијакклич истакна дека Ерцијес работел 12 месеци со забрзување на инвестициите во термичкиот туризам и во кампот. Градоначалникот Баџикклич посака инвестицијата да се стави во употреба што е можно поскоро.Биди прв да коментираш

коментари