Мрежата на АСЕЛСАН го поддржа талентскиот проект користен во вежбата на НАТО

талентскиот проект поддржан од аселан беше користен во практиката на НАТО
талентскиот проект поддржан од аселан беше користен во практиката на НАТО

Проектот „Мрежа за поддршка на талентите“, развиен од АСЕЛСАН, ја докажа својата мачка од вежбата на ЕУРАЗИЈА СТАР '19.


Вежбата „ЕВРАЗИНА СТАР“ (Исток) 2019, 3-та команда на корпусот, се одржа во Истанбул со учество на вкупно 495 вработени од деветнаесет штабови, национални институции и меѓународни организации, заедно со командата и структурата на силите на НАТО.

Со цел да се создаде тактичка состојба и да се одрази тековната состојба за време на вежбата „ИСТО-2019“, успешно се искористи софтверот за контрола на командниот баталјон (TÜKKS / TACCIS), развиен во рамките на Проектот за поддршка на мрежата (ADY).

На 3-та команда на корпусот, кој е мултинационален штаб, софтвер TÜKKS / TACCIS на англиски јазик, со статусни мапи креирани за стандарди на симбологија на НАТО, функционални области на нумерички карти, преземени од серверите на „Карта на НАТО“, за промени во ситуацијата и контролни мерки функции како што се следење, пријателски и непријателски борбени аранжмани (МИТ) и пренесување на тековната состојба во системот на Заедничка оперативна слика (НЦОП) на НАТО.

Во рамките на Проектот ADY, студиите Исток-2019 започнаа на 30 2019 година со инсталирање на софтвер TÜKKS / TACCIS. Беше обезбедена интензивна персонална поддршка за инсталација, обука на обучувачи и корисници, внесување на податоци пред вежбање и извршување на вежбата. Во меѓувреме, беа преземени повратни информации од обучувачи, монтери и кориснички персонал и се спроведе неопходна работа за успешно завршување на вежбата.

Вежбата „ЕСЕР-2019“ беше успешно завршена за прв пат со софтверот TKSKKS / TACCIS со цел да се задоволат потребите на турските вооружени сили најпрво, десет месеци пред доставувањето на проектот АДИ.

Друг чекор во процесот на преземање на одговорноста на НАТО 2021 (NRF21), што е значајна за нашата земја, беше завршен со извршување на вежбата „ИСТОР-2019“.

Процес на сертификација на НАТО

STEADFAST COBALT 2020 (STC2020) до процесот на сертификација на НАТО во март-мај 020 година, CWIX-2020 (коалиција воин интероперабилност eXploration, еXperimentation, eXamination, eXercise) и STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 во ноември-декември 2020 година ЈА2020) ќе продолжи со вежби.

Како резултат на постигнатиот успех во вежбата, исто така беше речено дека вработените во ADY Project и партнери за решенија од различни компании се собраа на настанот за славење што се одржа во кампусот İvedik Technopark со учество на Секторот за одбранбени технологии (SST) претседател и заменик генерален директор Мустафа Кавал и менаџери.

Проект за усогласеност на МИП за поддршка на мрежата (ADY)

Во рамките на проектите спроведени за Командата на копнените сили, во последните 15 години се создадени ИТ инфраструктури во согласност со стандардите на НАТО, а нивното одржување го обезбеди Хавелсан.

Модернизацијата на овие инфраструктури и нивната употреба за мрежен талент се вклучени во Проектот за поддршка на мрежата. Како дел од Проектот за поддршка на МПП за поддршка на мрежата (ADY), Хавелсан ќе продолжи да спроведува активности за дизајнирање и имплементација на интеграциската инфраструктура на Командата на копнените сили, што се одржа во текот на 2001-2012 година и интероперабилноста на информациските системи на Командата на копнените сили во национални и меѓународни средини. (Извор: DefenceTurk)Биди прв да коментираш

коментари