Плаќањата за прекувремена работа се вклучени во DHMI со 3 пати зголемување

Работни такси на DHMI
Работни такси на DHMI

Во ДХМИ, која е една од 5-те мандатни придобивки од колективниот договор на службеникот за транспорт-сен, тројно се зголемија прекувремените плати. Првите четиримесечни плати за прекувремена работа за 2020 година беа депонирани на сметки во тројно зголемување.


Едно од барањата на службеникот за транспорт во врска со преговорите за колективно договарање беше исплата на 3 пати прекувремени плати во ДХМИ. Првите четиримесечни прекувремени плати на персоналот за 2020 година беа исплатени со пресметување од бруто 6.78 TL со трикратен прирачник.Биди прв да коментираш

коментари